Aprendendo a buscar información


 No Laboratorio de Información continuamos indagando...


aprendemos a buscar información en diferentes manuais


utilizando os instrumentos de localización internos (índice, glosario...) e externos (cuberta, contracuberta...) para saber se a información que presenta é pertinente.

Comentarios