Novas rutinas


Hixienización de mans ao entrar e saír da biblioteca.

Hixienización dos postos ocupados ao remate da sesión. 


Mantemento da distancia de seguridade.


Uso da protección facial estipulada polas autoridades competentes. 

Comentarios