Aprendemos puntos

Dúas aulas de 1º ESO (1ºB e 1ºD) teñen un mesmo obxectivo: coñecer a biblioteca do seu centro. Xuntos resolveron os 5 retos propostos. Parabéns polo resultado! 

Comentarios