Colaborar...


Colaborar: 
[Alguén] traballar en unión con outro ou outros. (RAG)


Cooperar: 
Xuntar a propia acción, influxo ou medios cos doutro ou outros para acadar en común un determinado fin.  (RAG)


Axudar: 
Dar a [unha persoa] aquilo que necesita. (RAG)


Participar:
Ter parte de algo ou tomar parte en algo. (RAG)
Moitas persoas están a traballar estes días para deixar a biblioteca ordenada e lista para o próximo curso...


Grazas! 

Comentarios