A biblioteca escolar, aliada dun proxecto


Este curso o alumnado de 1º ESO de Proxecto Competencial traballou todas as semanas na biblioteca do centro. Elabouse o
programa da asignatura en tres bloques incidindo na importancia da transformación da información en coñecemento. Baixo o título Cidadáns críticos deséñase un proxecto que está composto por tres tarefas.

A primeira liña de traballo centrouse na formación de usuarios. O alumnado aprendeu a utilizar a biblioteca como un centro de recursos e aplicou o aprendido creando diferentes tipos de produtos (carteis, podcast, vídeos…).Na segunda proposta aprenderon a buscar e seleccionar información en libros da biblioteca de diferentes temáticas: animais, cambio climático, arte, astronomía... Crearon un portafolio en drive e unha presentación dixital.

Finalmente, aplicaron os coñecementos adquiridos investigando sobre unha muller relevante. Desta vez a busca de información fíxose en libros e na rede; o produto final foron carteis informativos


A biblioteca foi o espazo onde se levou a cabo este proceso. Na hora desta materia dúas aulas de 1º ESO xuntábanse para desenvolver as actividades propostas. Porén non só se concibiu a biblioteca coma un punto de encontro senón tamén como un centro de recursos; durante todo o proceso empregáronse os materiais: libros, ipads, trípodes, legos, material funxible, o laboratorio de radio… Ademais en cada sesión este espazo era o seu laboratorio de aprendizaxe onde aprenderon a levar a cabo unha proposta de investigación. 


Neste vídeo podedes ver un dos nosos últimos días de clase.

Comentarios