Hora de LER

A Hora de ler nace no noso centro cun obxectivo claro: fomentar o hábito lector ente o noso alumnado e mellorar a súa competencia lectora.Dende o 3 de outubro dedicaremos unha hora á semana a LER nas aulas de secundaria. Se o profesorado o considera oportuno poderá facer esta Hora de lectura ao aire libre ou na biblioteca reservando previamente.

Que poderás ler?

 • Poderase ler lecturas que traerán da casa ou as lecturas obrigatorias. 
 • As propostas lectoras poderán ser feitas polo profesorado da materia implicada. 

 • Todo o profesorado que o precise poderá solicitar ao equipo de biblioteca algunha lectura ou lotes de libros. 

 • Na aula virtual hai subidas lecturas relacionadas con diferentes temáticas para que o alumnado poida ler no ordenador ou nos seus dispositivos móbiles. Profesorado e alumando poderá acceder como “convidado”. Este espazo pódese mellorar coas achegas de todo o profesorado.

 • Nas aulas de 1º e 2º ESO haberá bibliotecas de aula.

 • As bibliotecas de aula de 2º ESO son caixas temáticas que se rotarán durante o curso:

  • Sen barreiras.

  • Arte e xogo.

  • Natureza.

  • Un mundo por descubrir.

Comentarios