GrazasEsta rapazada é un dos piares máis importantes da nosa biblioteca. Forman parte do equipo do Sobreiral. Cada unha das súas lecturas, das súas conversas, das súas achegas… fan que a biblioteca sexa mellor.


📓 O club de lectura reúnese unha vez ao mes para falar de libros e para compartir as propostas lectoras.

📓 O club de escoita visita aos nenos e nenas dos centros da zona para contarlles historias.

📓 O grupo de voluntariado axuda día a día na biblioteca facendo diferentes tarefas: préstamos e devolucións, actividades de xestión de fondos, organización dos materiais, actividades de dinamización…


Grazas!Comentarios

Popular